Thiết bị chuồng trại
Thiết bị chuồng trại

Bạt nhôm cách nhiệt

Bạt Trần Tráng Nhôm Cách Nhiệt được sử dụng ở hầu hết các trang trại chăn nuôi với mục đích điều hòa nhiệt độ. Bạt trần đặc biệt hữu ích vào mùa hè, làm mát chuồng nuôi và tạo môi trường thuận lợi để vật nuôi phát triển.

0243 918 8555