Máy ấp nở trứng gia cầm
Máy ấp nở trứng gia cầm

Máy ấp nở trứng gia cầm

1.Công suất 19,200 trứng gà/4 xe đẩy 2.Máy ấp đơn kỳ; 3.Tất cả trứng vào ấp, trứng ra nở cùng một lần. 4.Hệ thống điều khiển thông minh DC II  

1.Công suất 19,200 trứng gà/4 xe đẩy

2.Máy ấp đơn kỳ;

3.Tất cả trứng vào ấp, trứng ra nở cùng một lần.

4.Hệ thống điều khiển thông minh DC II

 
0243 918 8555