Thiết bị chuồng trại
Thiết bị chuồng trại

Quạt thông gió công nghiệp

Đặc điểm chính của các loại quạt trong trang trại là có lưu lượng gió lớn, áp suất nhỏ, độ ồn cực thấp có tác dụng hút khí nóng và cấp khí tươi trong các chuồng trại chăn nuôi

0243 918 8555