Thiết bị chuồng trại
Thiết bị chuồng trại

Tấm Làm Mát

Hệ thống làm mát bay hơi sử dụng hiệu ứng làm mát tự nhiên của quá trình bay hơi nước để làm mát không khí đi vào chuồng gia cầm và gia súc một cách hiệu quả. Kết hợp với tác dụng làm lạnh gió của việc thông gió trong hầm vào mùa hè nóng nực.

0243 918 8555