Tin tức
Tin tức

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CHĂN NUÔI

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã chú trọng ứng dụng KHKT, nhằm nâng cao năng suất, giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường đối với các nông sản nói chung, lĩnh vực chăn nuôi nói riêng.

Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi giúp giảm bớt sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Những mô hình này ngày càng được cải tiến, nâng cấp độ chính xác, tốc độ làm việc và tối ưu chi phí. HIFARM dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất chăn nuôi Gà: Hệ thống chuồng kín; đèn sưởi; máng ăn tự động; máy tiêm; hệ thống mái áp chống nóng bằng tôn lạnh; hệ thống quạt làm mát…, góp phần nâng cao chất lượng con giống, sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

0243 918 8555