Tin tức
Tin tức

Cách chăm sóc heo, chọn và nhân giống

Heo được nuôi ở khu vực riêng và theo dõi qua màn hình máy tính, mỗi con đi lại thoải mái trong diện tích 3m2.  Nhiệt độ môi trường được duy trì ở mức 17 – 22 độ, thậm chí độ ẩm và tốc độ gió cũng được kiểm soát bởi phần mềm công nghệ trực tuyến.

Hệ thống trang trại cũng phân chia ra nhiều khu phân loại heo theo số tuổi và cân nặng để quản lý và theo dõi tốt hơn. Điểm đặc biệt nhất là mỗi con heo đều có một chứng minh thư điện tử lưu thông tin đến 20 năm nhằm chọn lọc và lai tạo đạt năng suất tốt nhất

Kể cả việc nhân giống, tinh heo cũng được phân tích và chọn ra tinh tốt nhất để phối giống.

Trung Quốc: Nuôi heo ở trang trại cao tầng

0243 918 8555